Kategori: Uncategorized

Grått ER gull….løp og kjøp!

Grått ER gull….løp og kjøp!

Det er med stor entusiasme vi i dag kan dele gladnyheten om at det nå blir enkelt for seniorer å markedsføre sine tjenester.

Fra hundepass til styreplass

VilBidra er en digital plattform der alle over 60 år kan registrere sin kompetanseprofil og få en gratis markedsføringskanal for alt fra hundepass til styreplass. Virksomheter og enkeltpersoner kan her kjøpe kvalitetstjenester til en gunstig pris.https://www.vilbidra.no/

     

                       På den digitale markedsplassen VilBidra kan du kjøpe alt fra hundepass til styrekompetanse.

Jobb gir helsegevinst

Som mangeårig karriererådgiver har jeg hatt mang en samtale med godt voksne, freske,finke folk som har lyst på fortsatt deltakelse i arbeidslivet. Dessverre opplever mange aldersdiskriminering og ender i beste fall opp som gratisarbeidende i en frivillig organisasjon. Alt for mange mister troen på seg selv etter mange jobbavslag, trekker seg tilbake, blir ensomme…ja psykisk sykdom og andre helseplager følger ofte.

Vigdis Lamberg har gjennom 20 år som karriererådgiver sett mange seniorer bli skviset ut av arbeidslivet.

 

Initiativtaker til VilBidra er Sverre Steensen. Han er også kjent som mannen bak Enklere Liv, som han har solgt. «Vårt selskap er bygget på at seniorer kan og vil bidra. Kan, betyr for oss at senior fortsatt har kunnskap, kompetanse og ferdigheter som samfunnet trenger og etterspør. Kan er imidlertid ikke nok, man må ville også. Vi vet at mange seniorer vil og er motivert og har mye stolthet i å uføre et godt stykke arbeid. Kombinert med fleksibiliteten til å kunne jobbe på tider og dager som er vanskelige for yrkesaktive gjør seniorer til en verdifull ressurs for samfunnet. Man må værefylt 60 år for å registrere seg som tilbyder av tjenester hos oss.»

Sverre Steensen står bak utviklingen av den digitale markedsplassen VilBidra.

Senior-ressurser på alles lepper

Det kan virke som om Norge har fått øynene opp for de ubrukte ressursene som ligger i aldersgruppen over 60 år. I mai 2021 ble Eldreombudet etablert i Ålesund, Aftenpostenjournalist Mette Bugge lanserte boken «Senior – veien til et langt og lykkelig arbeidsliv» og Regjeringen la fram Kvalitetsreform for eldre kalt «Leve hele livet» samtidig som VilBidra ble lansert.

 

         

Journalist Mette Bugge har gjort stor suksess med boken «Senior – veien til et langt og lykkelig arbeidsliv».

Livsstil utgjør 75% av suksessfaktorer for livslengde

Hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle har gjennom sin erfaring som almenlege og forsker tilegnet seg mye kunnskap om hva som fører til god helse og et langt liv.  «Forskningen forteller oss at et langt og godt liv ikke bygger på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. Forskere antar at når det gjelder livslengde så står genene for ca. 25 prosent, mens betydningen av livsstil utgjør 75 prosent. Nyere forskning viser også at et aktivt liv og sunne levevaner positivt påvirker genene våre. Med andre ord, det er først og fremst du som styrer hvor lenge og godt du lever, ikke genene dine. Forskning viser også at et aktivt liv og sunne levevaner positivt påvirker genene våre. Med andre ord, det er først og fremst du som styrer hvor lenge og godt du lever» sier Ole Petter Hjelle.

               

Hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle har stor suksess som foredragsholder og forfatter av bl.a. boken Lev til du blir 100. I boken gir han oss 7 nøkler til et langt og godt liv.

Ønsker du flinke folk på timebasis? Har du kompetanse å selge? Registrer deg NÅ!

VilBidras digitale plattform åpner et nytt mulighetsbilde med stor samfunnsnytte. Her tilgjengeliggjøres kvalitetstjenester til gunstig pris fra glade seniorer som fortsatt vil bidra. Om du skal selge eller kjøpe – registrer deg gratis her: https://www.vilbidra.no/
Hvordan føle deg komfortabel med det ukomfortable?

Hvordan føle deg komfortabel med det ukomfortable?

Ble du provosert av tittelen «Hvordan føle deg komfortabel med det ukomfortable ?» La meg røpe konklusjonen på denne artikkelen: Det er lettere enn du tror!

Du – en endringsagent!

 

Alle har vi følt på kravet til endret tankesett det siste året. Å gå på jobben er for mange å bli værende hjemme. Måten å gjennomføre arbeidsdagen på har blitt mer digital; for mange en bratt læringskurve. Alt for mange har erfart at jobben har forsvunnet! Samtidig er jobbene som lærere og barnehagepersonalet har gjort, tidvis blitt din. Og midt oppe i dramatiske endringer i de daglige rutinene, skal vi forholde oss til stadige endringer i smittevernregler. Man kan bli utslått av mindre. Folk er lei, oppgitt, redde for hva som venter oss. Men livet MÅ gå videre. Da handler det mer om hvordan man tar det enn hvordan man har det.

Bli kvitt dine grønne krokodiller!


For mange år siden ble jeg ansatt som markedssjef ved Volvat Medisinske Senter. Dag 2 banket det på kontordøren min. Psykiateren ønsket meg velkommen og ville jeg skulle gjennomføre et medisinsk forsøk. «Du må jo ha inngående kunnskap om alle avdelingene her når du skal markedsføre oss. Denne testen forteller om hva min avdeling gjør» sa han. Jeg så for meg en test med ledninger på hodet, men ble kun henvist til en stol. Han så på klokken og forklarte: «I løpet av de neste 2 minuttene kan du tenke på hva du vil, bortsett fra på en grønn krokodille. Er du klar?» Febrilsk forsøkte jeg å tenke på alt mulig annet, men den grønne krokodillen lå i front hele tiden. «Jobben min er å hjelpe folk å bli kvitt de grønne krokodillene» sa han og forsvant smilende ut døren. Har vi fått litt for mange grønne krokodiller det siste året? Fokuserer vi for mye på det som er kjipt, vanskelig og leit slik at dette overskygger alle elementene i livet vårt som fortsatt er bra?

Plusslisten!

 

Selv har jeg hatt stor nytte av denne «medisinske øvelsen». Min personlige måte å kvitte meg med krokodiller på gjennom livet, har vært å lage pluss og minuslister. I starten kan det være lettere å komme på elementer til minussiden. Men når du får tenkt deg om, vil du se at pluss-listen blir lenger enn du kanskje tror. Bruk de neste dagene til å bevisstgjøre deg plusslisten. Det vil bidra til at du blir mer komfortabel med det ukomfortable. Det kan være en måte å bli bedre rustet til å møte vår nye hverdag.

Annerledes jobb!

Aksel Kolstad spiller blandt kyr

Er du av dem som frivillig eller ufrivillig ser deg om etter ny jobb nå? Da er det bra at du er i siget for å venne deg til det ukomfortable. Muligheten for at din neste jobb er helt annerledes enn din siste jobb, er stor. Undersøkelser viser at sjansen er ca 50%. Mange trenger hjelp til å transformere opparbeidet kompetanse og erfaring til nye begreper som kan fylle nye funksjoner. For du kan mer enn du tror! Historien om konsertpianisten Aksel Kolstad som tok jobb som bonde da planlagte konserter ble avlyst, har gått viralt. Du må kanskje ikke gjøre en like stor karriereendring som Aksel, men vær forberedt på endring.

Bli den synlige nåla i høystakken!

 

Et effektivt verktøy som øker din synlighet i dagens jobbmarked, er nettkurset «Fra jobbsøker til kompetanseselger». Du blir den synlige nåla i høystakken! Kurset motiverer deg gjennom nødvendige prosesser som gjør at du etter 11 kurs-leksjoner kommer styrket ut og har endret tankesett fra «jobbsøker» til «kompetanseselger». Les mer om kurset her: https://karriereakademiet.com/produkt/kommunikasjon-og-kompetansesalg-fra-jobbsoker-til-kompetanseselger/

Mange utdanningstilbud til arbeidsledige nå. Hva er smart å velge?

Mange utdanningstilbud til arbeidsledige nå. Hva er smart å velge?

Artikkelen er skrevet av Lene Fjellheim, Lederskolen og Vigdis Lamberg, Karriereakademiet.

Salgbare valg

Dagens ekstremsituasjon er preget av stor usikkerhet om framtiden, og den påvirker oss alle. Selv ansatte i selskaper som anses som solide og trygge, påvirkes av den generelle usikkerheten som sementeres daglig gjennom nyhetsoppdateringer, pressekonferanser og smittestatistikker, stengte virksomheter og konkurser. Å lære noe nytt, gir intellektuell stimulans og noe positivt å tenke på. Kurs, sertifisering eller etterutdanning av ny dato, er et pluss på enhver CV. Løfterike tanker er effektiv medisin mot en hverdag som er uforutsigbar. Og som krever stor fleksibilitet av oss alle, uavhengig av hvem vi er og hva vi jobber med.

Står du i fare for å bli oppsagt eller allerede har mistet jobben, er du tjent med å vise til fersk oppdatert kompetanse. Livet som jobbsøker i et marked der de færreste stillinger lyses ut og der det er flere om beinet enn noen gang, er brutalt.
Som karriererådgiver gjennom mange år, har jeg sett at det er to utdanningstilbud som skiller seg ut som særdeles nyttig for de aller fleste, uavhengig av bransje og profesjon: lederkurs og prosjektlederkurs.

Hvilke kurs er DU mest tjent med?

Prosjektkompetanse; salgbar formalisering av erfaring

Enhver virksomhet organiserer en del arbeidsoppgaver som prosjekter. Mange arbeidstakere har erfaring fra prosjektarbeid kanskje uten å tenke på at det er nettopp det de har. Formalisering og påbygning av prosjekterfaring er salgbart i enhver bransje. Alle kommer i kontakt med prosjekter på sin vei, på et eller annet nivå. Da er det nyttig å kjenne terminologien og prosessene. Det har vært interessant å erfare at flere virksomheter ikke flagger ønske om prosjektkompetanse før i siste intervjurunde når det står mellom to kandidater. Prosjektmodenhetsnivået i virksomheter er svært ulikt. Det er derfor en nyttig differensiator for en kandidat å kunne flagge med fersk kunnskap eller sertifisering i prosjektledelse. Slik kompetanse kan komme til nytte i enhver jobb.

skrive cv

 

Å lede seg selv og andre

«For å bli en god leder, må du også være god til å lede seg selv. Et lederkurs med høyt relevante ledertemaer er ofte det lille dyttet som skal til for å få utvidet ansvar. Det hjelper også på selvtilliten hos den enkelte, og gir innblikk i ledertematikk som er nyttig med eller uten lederansvar. Ledelse er ett stort fagfelt. I Lederskolen har vi brutt ned ledelse som tema, slik at det skal bli enda mer tilgjengelig og anvendbart for deg», forteller Lene Fjellheim.

Ledertrener Lene Fjellheim, Lederskolen

Om å se sine styrker

«Arbeidstakere som har vært i samme firma over mange år ser ofte ikke sine egne styrker og kan ha større fokus på hindringer og begrensninger fremfor å se muligheter når de blir kastet ut i et usikkert landskap. Forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter, kompetanse i selvledelse, tydelig og effektiv kommunikasjon og teamledelse er med på å bygge selvtillit for den delen av den enkeltes kompetanse som kanskje har blitt ubevisst» sier Lene Fjellheim og påpeker at sammen med sparring for å jobbe konkret der kompetansen har blitt rusten eller ikke er tilstede, gir lederskolen en boost og ikke minst verdifull kompetanseheving og bevisstgjøring. «I møte med rekrutterer fremstår kandidater tryggere og vi ser at de også håndterer avslag bedre. Det gjør dem også mer nysgjerrig på å forstå hvorfor de ikke ble valgt fremfor å «gå i kjelleren» og gi opp,» avslutter Lene Fjellheim

Trenger du hjelp til veien videre? 

Hvilke kurs er lurt for DEG å ta nå?

-Hvordan bli den foretrukne kandidat i konkurransen med andre flinke folk?

-Hvordan skrive en selgende CV og søknad?

Karriereakademiet kan bistå deg. Kontakt Vigdis på tlf 92 26 56 41 for en uforpliktende samtale.

 

Ring en venn!

Ring en venn!

Det er avtalefri lørdag og jeg kan se Nyhetsmorgen på TV mens jeg spiser frokost. Dramatiske inntrykk fra jordskjelv i Tyrkia og Hellas strømmer mot meg. Land som er hyppige reisemål for solhungrige nordmenn og derfor berører oss mer enn om det hadde vært i Indonesia. Jordskjelvene som rammer dèt landet mange ganger i året, berører oss knapt for det er så langt unna og få av oss har vært der. TV-bilder fra Tyrkia viser bygninger som raser sammen som korthus som resultat av dårlig byggkvalitet i kjølvannet av korrupsjon. Antall døde stiger, hundrevis er skadet og tusenvis har mistet sine hjem. Albert, som gråtende forteller om sin dødsangst under skjelvet, gjør inntrykk. Dette…på toppen av pandemien. Hans smerte sitter fortsatt i meg når neste innslag kommer på: Nordmenn er veldig forvirret og irritert over nye smittevernregler. «Store kriser» inntreffer, såsom planlagte storfeiringer av bursdager og bryllup som må utsettes. Hvor mange personer kan vi EGENTLIG få invitere nå, er det 5 eller er det 10? Og borgere i kommuner som enda ikke har hatt smitte, hvorfor må vi…..? Regjeringsmedlemmer arrangerer hyppige pressekonferanser og helsetopper løper fra TV-studio til TV-studio og svarer på de samme spørsmålene dag etter dag.

Kjære medborger: kan det være SÅ vanskelig? Vil DU ha korona? Ikke du heller,nei. Da må vi gjøre vårt for å unngå det, da. For vi kan dessverre ikke se på folk om de har smitten i seg. Den koselige naboen, kollegene du vil danse med på julebordet og storfamilien du vil ha søndagsmiddag sammen med…enkelte av dem kan være smittebærere uten at de selv vet det. Myndighetene tar konsekvensene av at mange av oss har gitt litt beng i det siste. Vi tenkte kanskje at «det gjelder ikke meg, jeg er så frisk og kan holde en-metern over alt, også på T-banen». Men vi evnet altså ikke dèt i tilstrekkelig grad! Derfor øker smitten og myndighetene våre vil med pålegg og anbefalinger hjelpe oss å holde hodet kaldt, bruke sunn fornuft og forhindre en ny, stor bølge som kan ramme også deg, meg og våre kjære.
I motsetning til mange andre som er rammet av koronapandemien rundt i verden, sitter vi i våre trygge boliger, vann i springen og mat i skapet, turområder et steinkast unna, TV med drøssevis av kanaler, bøker i bokhyllene, gratis webinarer, lærerike og underholdende podcast lett tilgjengelig, strømmetjenester med all musikk vi kan ønske oss. Permitterte kan sågar få gratis utdannelse. Med bildene fra Tyrkia på netthinnen, føler jeg sterkt på at vi har det veldig bra i Norge. Jeg deler huskelappen nylig distribuert av Nasjonalforeningen for folkehelse:

Ensomhet like skadelig som 15 sig om dagen
Et reelt problem man ikke skal ta lett på, er oppblomstring av psykiske plager i kjølvannet av pandemien. Både helseminister Bent Høie og Noreena Hetz har i løpet av de siste dagene gjort den dramatiske sammenlikningen mellom røyking og ensomhet kjent for allmenheten. I Skavlan på lørdag ble Noreena Hertz intervjuet. Hun har doktorgrad i økonomi fra universitetet i Cambridge, forsker samme sted og blir omtalt som en av verdens fremste eksperter på økonomisk globalisering. Hetz har de senere årene vært med på å sette agendaen for den politiske debatten verden rundt. Hun har skrevet flere bøker om globalisering og gjeldskrise og gir i disse dager ut boken «Ensomhetens århundre». Noreena Hertz viste til forskning som synliggjør hvilken helsemessig belastning ensomhet er for kroppen. For eksempel like skadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Høie viste til det samme i dagens nyhetssending. Aktiviteter på sosiale medier har i løpet av de siste årene gradvis erstattet fysiske møter og telefonkontakt. Når ringte din telefon sist? Pandemien har isolert oss ytterligere.


                                                                                                                           Billedtekst: Noreena Hertz

Noreena Hertz understreket viktigheten av hvert sekund med menneskelig kontakt ved å vise til eksempelet å gå i kiosken for å kjøpe avisen. Selv denne korte seansen har en påvist positiv innvirkning på psyken. Når udekkede behov i markedet kommer til syne, dukker nye tjenester opp. Noreena fortalte om tjenesten «Lei en venn». https://rentafriend.com/ Tjenesten har 620 000 registrerte personer som leier seg ut på timebasis. En smule skeptisk til om dette var en skjult datingtjeneste, leide hun en venn for 3 timer i New York. Hun traff Liza, gikk på cafè, kunstgalleri, shopping, hadde gode samtaler om livet, forhold, tøyset og lo mens de prøvde hatter og solbriller. Pling, kom det fra telefonen til Liza, de 3 timene var over. «Det var hyggelig å treffe deg. Det blir 120 dollar.» Noreena innrømmet at hun syntes det var trist at tiden var uten og at dette hadde vært hyggelig selv om hun har partner, familie og mange venner.

Begrepet VENN blir i lys av dette verd å smake på.
Forfatteren Kahlil Gibran skrev om vennskap i boken «Profeten»:
«Profet, snakk til oss om vennskap:
Gi din beste venn det beste i deg selv. Hvis han må kjenne ditt tidevanns ebbe, så la han også bli kjent med dets flo.
For hva er en venn vis du oppsøker ham for å slå tiden i hjel?
Oppsøk ham alltid for å få tiden til å leve.
For han skal fylle ditt behov, men ikke din tomhet.
Og i det søte vennskapet skal det være latter og gleder som dere deler.
For i små tings dugg finner hjertet sin morgen og sin fornyelse.

På begynnelsen av 2000-tallet da vi alle så på samme TV-kanal, gikk programmet “Vi du bli millionær» som en farsott over landet. Deltakerne fikk 3 hjelpemidler når de sto fast før svar skulle avgis:
• Spør publikum
• Fjerne to av svaralternativene (50/50)
• Ringe en venn

Selv 20 år etter, bruker mange av oss begrepet «ring en venn» i humoristiske sammenhenger. Nå er det alvor. Du og jeg kan gjøre en forskjell større enn vi aner. Om vi ikke kan treffes, kan vi snakke med hverandre via telefon. Ring en venn…nå! Det kan bety mer enn du tror.