Hva vet du om pensjon, egentlig? Det du ikke vet,har du vondt av.

Hva vet du om pensjon, egentlig? Det du ikke vet,har du vondt av.

Som karriererådgiver i Karriereakademiet blir vi ofte spurt om tips til lønnsforhandlinger. Alt for få har fokus på andre ytelser, som for eksempel pensjon og forsikringer dekket av arbeidsgiver. Blant annet er det viktig å sjekke hva slags pensjonsavtaler som tilbys og hvilken prosentsats utover minimumskravet på 2% av lønnen som arbeidsgiver setter på din pensjonskonto. Hva betyr det for deg at pensjonssystemet i privat sektor i Norge blir nytt fra 01.01.2021? Da innføres Egen pensjonskonto. Det er lagt opp til at den enkelte i stor grad må ta individuelle valg som påvirker egen pensjonstilværelse. Kvalifiserte valg krever oppdatert kunnskap. Mange opplever at pensjon og forsikring er vanskelig og at de ikke er kvalifisert til å ta gode valg.

God nøytral informasjon og uavhengig rådgivning skaper verdier både for arbeidsgivere og ansatte. Uavhengige rådgivere som ikke har salg av egne produkter som skjult agenda er gull verd. Helene Miller, uavhengig rådgiver innen pensjon og forsikring, gir her en kort innføring i hva som er nytt.

  Rådgiver Helene Miller

Bakgrunn
Stortinget vedtok i 2018 en pensjonsreform som skal gi ansatte større styringsrett over egen arbeidsgiverfinansiert pensjonssparing i privat sektor. Målet med omleggingen er mer effektiv forvaltning av pensjonsmidler, lavere kostnader, mer pensjon for pengene og bedre oversikt.

Vi har hatt innskuddspensjon i Norge i 20 år. Arbeidstakere har fått utstedt et pensjonskapitalbevis med opptjent pensjonskapital når de har sluttet hos arbeidsgiver med innskuddspensjon. Mange arbeidstakere har mange pensjonskapitalbevis hos flere pensjonsleverandører. Det belastes kostnader for hvert pensjonskapitalbevis, disse er til dels høye og forringer verdien av pensjonskapitalbevisene. Mange pensjonskapitalbevis hos flere leverandører har ført til manglende oversikt over egen pensjonsopptjening.

Hva skjer i 2021?
Egen pensjonskonto trer i kraft fra januar 2021. 1,5 millioner arbeidstakere vil få samlet sin pensjon på én konto og få bedre oversikt og mer pensjon for hver spart krone.

Egen pensjonskonto vil gjelde for arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor. Egen pensjonskonto inkluderer ikke ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og individuell pensjonssparing.

I 2021 vil det bli opprettet Egen pensjonskonto for alle medlemmer i norske innskuddsbaserte pensjonsavtaler hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiver benytter. Opptjent pensjonskapital fra gjeldende pensjonsordning hos arbeidsgiver blir overført den nye kontoen. Alle pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere flyttes til pensjonskontoen hos nåværende pensjonsleverandør.

For pensjonskapitalbevisene belastes det i dag forvaltnings- og administrasjonskostnader. Med Egen pensjonskonto vil alle pensjonskapitalbevisene samles i nåværende arbeidsgivers pensjonsavtale med de forvaltnings- og administrasjonskostnader som arbeidsgiver har forhandlet frem. Arbeidsgiver vil dekke administrasjonskostnadene samt forvaltningskostnadene knyttet til den delen av sparingen som arbeidsgiver betaler. Den ansatte dekker selv forvaltningskostnadene for pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere.

Samling av pensjonskapitalbevis i Egen pensjonskonto gir reduserte kostnader for den ansatte. Administrasjonskostnadene dekkes av arbeidsgiver og forvaltningskostnadene vil kunne bli lavere siden pensjonskapital opptjent hos tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) blir forvaltet til den prisen som arbeidsgiver har fremforhandlet. Lavere kostnader betyr mer pensjonskapital og høyere utbetalt pensjon.

Nye valgmuligheter for arbeidstakere
Arbeidstakere som ikke ønsker at tidligere opptjente pensjonsmidler skal samles på Egen pensjonskonto, vil få mulighet til å reservere seg mot dette. Reservasjonsperioden er 1.februar til 1. mai 2021. Det vil også være mulighet for å samle tidligere pensjonssparing på Egen pensjonskonto før denne perioden har utløpt.

Egen pensjonskonto behøver ikke forvaltes av den leverandøren arbeidsgiver har valgt for pensjonsavtalen. Den ansatte vil få rett til å flytte hele eller deler av pensjonskapitalen til selvvalgt pensjonsforvalter.

Hva må de ansatte gjøre?
Ansatte trenger ikke gjøre noe før loven trer i kraft. Valg av overføring av pensjonskapital kan gjøres fra 1. februar 2021. For de som ikke gjør noen valg, samles pensjonskapitalbevisene automatisk på egen pensjonskonto etter 1. mai 2021.

Arbeidstakerne vil få muligheten til å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver benytter.

Investeringsprofilen man har på innskuddspensjonen hos nåværende arbeidsgiver vil gjelde for Egen pensjonskonto såfremt man ikke foretar nytt investeringsvalg.

Informasjon
Alle arbeidstakere med innskuddspensjon vil i løpet av høsten 2020 få et informasjonsbrev om Egen pensjonskonto fra Finans Norge. I tillegg vil de motta nærmere informasjon fra arbeidsgiver og/eller arbeidsgivers pensjonsleverandør.

I februar 2021 vil arbeidstakere få brev fra arbeidsgivers pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som automatisk vil bli overført til Egen pensjonskonto og hvilke valgmuligheter som foreligger.

Hva må arbeidsgivere gjøre?
Arbeidsgivere vil få en spesiell informasjonsplikt i forbindelse med innføring av Egen pensjonskonto. De ansatte skal ha informasjon om rettigheter, muligheter og konsekvenser ved Egen pensjonskonto, passiv aksept og selvvalgt leverandør.

Når Egen pensjonskonto innføres oppheves dagens krav om minst 12 måneders medlemstid for å få rett på pensjonskapitalbevis ved utmelding. Opptjent pensjonskapital ved korte ansettelsesforhold vil således ikke lenger bli tilbakeført bedriften. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil få utstedt pensjonskapitalbevis uavhengig av ansettelsestid.

Vil du ha personlig rådgivning av Helene Miller, finner du kontaktinformasjon her: https://karriereakademiet.com/pensjonssparing/

Her finner du mer informasjon om pensjon:
www.nav.no
• Folketrygdsopptjening
• Opptjente pensjonsrettigheter
• AFP
• Pensjonskalkulator
www.norskpensjon.no
• Bedriftens pensjonsordning
• Folketrygdsopptjening
• Opptjente pensjonsrettigheter
• Pensjonskalkulator

Del gjerne med dine venner
Comments are closed.