Hva vil DU bli når du blir stor?

Hva vil DU bli når du blir stor?

Barn og ungdom får ofte spørsmålet «Hva vil du bli når du blir stor». Det er både spennende, men også nødvendig, å stille seg selv det samme spørsmålet gjennom HELE karrieren. Teknologiutviklingen går fort og påvirker hvordan vi løser oppgaver på alle plan. Vi lever i en tid med mye fokus på kompetanseheving og viktigheten av oppdatert og supplerende kompetanse. Ny kunnskap er aldri feil,

men de aller fleste kan mer enn de tror! I stedet for å frykte at du har gått ut på dato, kan du med fordel bevisstgjøre deg hva du faktisk KAN. Da står du styrket i prosessen med å  kapitalisere på den delen av «kompetansekoldtbordet ditt» som fortsatt er salgbar.

Hva har du på ditt kompetansekoldtbord?

Metaforen «kompetansekoldtbord» billedliggjør allsidigheten i en persons kompetanse. Hva har DU på kompetansekoldtbordet ditt? Kanskje du har levd godt av å selge den «møreste biffen» de siste årene. Da er det lett å tenke at du fortsatt skal selge biff. Men nå vil markedet ha noe annet. De vil ha «salat og glutenfritt brød». Mange blinde for hva de faktisk kan tilby. De ser ikke selv at de har mer enn biff på koldtbordet! Kanskje årsaken til at de ble valgt som «biffleverandør» var at tilbehøret nettopp var salat og glutenfritt brød i tillegg til mør biff. Men siden hovedproduktet var biff, fokuseres det på biff. Ta av skylappene – finn ut hvilket mangfold av retter du har på koldtbordet ditt. Sannsynligheten for at mye av det fortsatt er salgbart er større enn du kanskje tror.

Illustrasjonen viser et excel-ark som vi i Karriereakademiet bruker for kartlegging av kundens kompetanse.

Slik gjør du det:

Ta for deg ALLE funksjoner du har hatt i livet; både formelle og uformelle. For det er mye overførbar kompetanse i uformelle roller. Kanskje du har hatt verv som f.eks. leder i borettslaget eller styreleder i idrettlaget og skal søke din første lederjobb.  Da kan du vise til ledererfaringeb du har tilegnet deg gjennom vervet. Dette er salgbar kompetanse!

Lag en kolonne for hver funksjon og del dem opp i 4:

Hvilken stilling og hva slags virksomhet (antall ansatte, nasjonal/internasjonal, med hvem og hvorfor)

Hvilke arbeidsoppgaver og ansvar hadde du?

Hvilken kompetanse, formell og uformell brukte du i jobben?

Hvilke egenskaper og verdier brukte du i jobben?

Når du har fylt ut alle feltene, får du et godt overblikk over hva du faktisk kan. Finner du en stilling du vil søke på, analyserer du denne på samme måte og fyller inn i det beige feltet. Så skjekker du de andre feltene i matrisen for når du tidligere var i samme situasjon/brukte samme kompetanse/verdier og merker disse med grønt. Da har du fasiten på hva du skal vektlegge i den aktuelle søknaden.

Ønsker du matrisen tilsendt, send en mail til vigdis@karriereakademiett.com

La kreativiteten blomstre…hva vil du bli NÅ?

Lillestrøm kommune har laget et helsenettverk for å møte framtidens helse- og omsorgstjenester. Blant annet ser man konkret på hvordan teknologi- og helsefagene kan knyttes tettere sammen. «Sykepleier-ingeniøren» er en tittel de ser for seg i nær framtid.

Mange virksomheter har tilsvarende prosesser. Nye kombinasjoner av kompetanser popper opp hver eneste dag. Her ser du et knippe nye titler som dukket opp i stillingsannonser i fjor. La deg inspirere til nye tanker omkring DIN framtidige karriere.

Ferske yrkestitler

Hybrid office manager
Stilling som kan organisere de ansattes skifte mellom
hjemmekontor og kontor.

Smarketing manager
Jobber med datadrevet salg og markedsføring

Operatør for selvkjørende buss
Person som har ansvaret for å holde kontroll autonome busser

DNA-direktør
Ansvarlig for bedriftskultur, HR og «det nye arbeidslivet»

Chief digital officer
Ansvarlig for å administrere hvordan en bedrifts data brukes
Forretningsmessig og styres i deres systemer

Climate strategy officer
Stilling som kan styre en bedrifts klimapåvirkning med forretnings-
forståelse. Bidrar til navigering i «det grønne skiftet»

Head of re-boarding
Stilling som tar imot og re-integrerer ansatte som har vært borte
fra bedriften i en lengre periode

Ansvarlig for fjernledelse
Stilling som kan organisere de ansattes skifte mellom
hjemmekontor og kontor.

Growth director
Ansvarlig for bedriftens vekst og konvertering

Director of data&insight-shop platform
Ansvarlig for kommunikasjon, nye kundebehov og brukervennlighet

Block chain specialist
Utvikler forretningssystem basert på blockchain-teknologi

Start på veien videre NÅ.

-Lag deg et tankekart.

-Begynn med å definere dine interesser.

-Har du en pasjon? Noe du brenner for? Hva får hjertet ditt til å synge?

-Hva er utviklingstrenden i markedet i din bransje?

-Hva med andre bransjer?

-Fyll ut kompetansematrisen

-Hvordan kan du kombinere elementer fra kompetansematrisen og din pasjon med behov i markedet?

-Forsøk å gå ut av din komfortsone ved å tenke i helt nye baner omkring stilling og arbeidsinnhold.

Du er nå godt igang med å utvide ditt mulighetsbilde tilpasset 2022.  Trenger du hjelp til veien videre, ta gjerne kontakt med oss i Karriereakademiet, tlf 92265641.  Sammen kan vi lage en plan for hvordan du raskest mulig kommer i mål med ditt karriereønske. Lykke til!

Optimistisk nyttårshilsen

Daglig leder

Karriereakademiet AS

https://karriereakademiet.com/

Del gjerne med dine venner
Comments are closed.