Mange utdanningstilbud til arbeidsledige nå. Hva er smart å velge?

Mange utdanningstilbud til arbeidsledige nå. Hva er smart å velge?

Artikkelen er skrevet av Lene Fjellheim, Lederskolen og Vigdis Lamberg, Karriereakademiet.

Salgbare valg

Dagens ekstremsituasjon er preget av stor usikkerhet om framtiden, og den påvirker oss alle. Selv ansatte i selskaper som anses som solide og trygge, påvirkes av den generelle usikkerheten som sementeres daglig gjennom nyhetsoppdateringer, pressekonferanser og smittestatistikker, stengte virksomheter og konkurser. Å lære noe nytt, gir intellektuell stimulans og noe positivt å tenke på. Kurs, sertifisering eller etterutdanning av ny dato, er et pluss på enhver CV. Løfterike tanker er effektiv medisin mot en hverdag som er uforutsigbar. Og som krever stor fleksibilitet av oss alle, uavhengig av hvem vi er og hva vi jobber med.

Står du i fare for å bli oppsagt eller allerede har mistet jobben, er du tjent med å vise til fersk oppdatert kompetanse. Livet som jobbsøker i et marked der de færreste stillinger lyses ut og der det er flere om beinet enn noen gang, er brutalt.
Som karriererådgiver gjennom mange år, har jeg sett at det er to utdanningstilbud som skiller seg ut som særdeles nyttig for de aller fleste, uavhengig av bransje og profesjon: lederkurs og prosjektlederkurs.

Hvilke kurs er DU mest tjent med?

Prosjektkompetanse; salgbar formalisering av erfaring

Enhver virksomhet organiserer en del arbeidsoppgaver som prosjekter. Mange arbeidstakere har erfaring fra prosjektarbeid kanskje uten å tenke på at det er nettopp det de har. Formalisering og påbygning av prosjekterfaring er salgbart i enhver bransje. Alle kommer i kontakt med prosjekter på sin vei, på et eller annet nivå. Da er det nyttig å kjenne terminologien og prosessene. Det har vært interessant å erfare at flere virksomheter ikke flagger ønske om prosjektkompetanse før i siste intervjurunde når det står mellom to kandidater. Prosjektmodenhetsnivået i virksomheter er svært ulikt. Det er derfor en nyttig differensiator for en kandidat å kunne flagge med fersk kunnskap eller sertifisering i prosjektledelse. Slik kompetanse kan komme til nytte i enhver jobb.

skrive cv

 

Å lede seg selv og andre

«For å bli en god leder, må du også være god til å lede seg selv. Et lederkurs med høyt relevante ledertemaer er ofte det lille dyttet som skal til for å få utvidet ansvar. Det hjelper også på selvtilliten hos den enkelte, og gir innblikk i ledertematikk som er nyttig med eller uten lederansvar. Ledelse er ett stort fagfelt. I Lederskolen har vi brutt ned ledelse som tema, slik at det skal bli enda mer tilgjengelig og anvendbart for deg», forteller Lene Fjellheim.

Ledertrener Lene Fjellheim, Lederskolen

Om å se sine styrker

«Arbeidstakere som har vært i samme firma over mange år ser ofte ikke sine egne styrker og kan ha større fokus på hindringer og begrensninger fremfor å se muligheter når de blir kastet ut i et usikkert landskap. Forståelse for lederrollen, egne styrker og ferdigheter, kompetanse i selvledelse, tydelig og effektiv kommunikasjon og teamledelse er med på å bygge selvtillit for den delen av den enkeltes kompetanse som kanskje har blitt ubevisst» sier Lene Fjellheim og påpeker at sammen med sparring for å jobbe konkret der kompetansen har blitt rusten eller ikke er tilstede, gir lederskolen en boost og ikke minst verdifull kompetanseheving og bevisstgjøring. «I møte med rekrutterer fremstår kandidater tryggere og vi ser at de også håndterer avslag bedre. Det gjør dem også mer nysgjerrig på å forstå hvorfor de ikke ble valgt fremfor å «gå i kjelleren» og gi opp,» avslutter Lene Fjellheim

Trenger du hjelp til veien videre? 

Hvilke kurs er lurt for DEG å ta nå?

-Hvordan bli den foretrukne kandidat i konkurransen med andre flinke folk?

-Hvordan skrive en selgende CV og søknad?

Karriereakademiet kan bistå deg. Kontakt Vigdis på tlf 92 26 56 41 for en uforpliktende samtale.

 

Del gjerne med dine venner
Comments are closed.